Coaching
Din styrke / Du er unik / Powerwithin / styrken i deg / verktøy

Hva er coaching?

Hva er Coaching?

Min første reaksjon av å lese artikkelen til Heidi Alice Vennevik og responsen til Cecilie Steenland var «det er også et perspektiv». Normalt ville jeg latt den ligge, for alle har rett til sine egne oppfatninger basert på sine egne erfaringer av det som skjer med dem i livet sitt. MEN, så var det noe inni meg som sa at jeg trenger å avklare noen faktafeil i teksten til Heidi.

Dessverre så er tittelen Coach ikke en beskyttet tittel som Heidi påpekte. Heidi henviser til en liste med ubeskyttede titler, og det finnes dessverre useriøse aktører på lik linje som innen de beskyttede titlene. En beskyttet tittel er ingen garanti for seriøsiteten, men som Cecilie påpeker så finnes det seriøse utdannelser og sertifiseringer som kan være en god pekepinne på hvilket underlag det blir coachet på. Vi er alle forskjellige, og derfor vil vi alltid møte en variasjon.

Poenget mitt er at du som er kunde av Coaching tjenester burde være deg bevisst på hva en Coaching tjeneste skal inneholde og hvilke krav du har som kunde.

Den største feiltagelsen

Når jeg jobber med kunder, så er jeg veldig opptatt av å redegjøre for hva coaching inneholder. Spesielt hva Co-Active Coaching har av verdier, og hvordan dette kan være et nyttig verktøy for de som ønsker å benytte seg av tjenesten.

Den største feiloppfattelsen jeg møter er en persepsjon om at en Coach skal sitte med en «fix it» tryllestav og «how to do succeed» lister. Dette stemmer ikke med virkeligheten, for det er en Mentor som kommer med konkrete råd ut ifra sin unike erfaring (tause kunnskap).

Hva er forskjellen mellom en Mentor og en Coach?

Jeg er en Co-Active Coach, og coacher andre. En Coach inspirerer og motiverer andre. En Co-Active Coach jobber ut ifra et verdigrunnlag om at «alle er naturlige fullverdige, kreative, ressursfulle og hele». Hva betyr dette? Det betyr at jeg aldri på noen som helst tidspunkt ville frarøve kunden muligheten til å være sin naturlige ressursfull, kreativ og hel. Det jeg mener at det er kunden som kjenner seg selv aller best, og innehar alle svarene og ressursene for å finne disse svarene. Min oppgave er å heie frem, og bistå med verktøy for at vedkommende skal kunne finne sine unike ressurser og svar.

Hvem er jeg som skulle påvirke «hva løsningen» skal være? Hva vet jeg om hva den riktige løsningen er for den personen jeg skal veilede? Det som er riktig for meg, behøver ikke være riktig for en annen. Det er å minimere troen på at andre vet sitt eget beste, og at de ikke «klarer seg selv» ved å stakkarslig gjøre dem. Mens hovedoppgaven er å heie, inspirer og motivere andre opp og frem.

Hva betyr det å være hel?

Uansett hva som skjer med deg i livet ditt, så innehar du alle de ressursene, kreativiteten du trenger for å skape deg de resultatene og det livet du ønsker deg. Naturen har skapt deg, som et unikt menneske med disse ressursene. Du er HEL, og det er aldri noe å fikse på deg. Du skal ikke tilpasse deg noe, for du er unik og enestående sånn som du er. Min oppgave er å få kunden til å eie sin egen unikhet, og la kunden fremstå med sin helhet i alle sine livsroller. Det er først når du er bevist, og tar eierskap over ditt eget liv at du blir hel.

Går det an å skille mellom roller og personlighet?

Uansett hvilket perspektiv jeg benytter her, så går det ikke an å dele et menneske kun opp i roller. Du og jeg er en komplet sammensetning av alle de rollene vi måtte ha i livene våre. Dessverre får ikke din unikhet sin rettmessige plass i dine roller i arbeidslivet, for der begrenses du av en stillingsbeskrivelse. Mens den bedriften som forstår verdien av sine ansatte, og lar de få være mer alliert med sine unike ressurser og styrker vil få ekstreme verdier av sine ressurser. Paradokset er at bedriftene betaler for en ressurs de kun benytter små prosentandeler av. Mens vi snakker om effektivisering, så ville det vært en naturlig prosess å integrere inn de unike menneskelige aspektene inn i bedriftene. Dette ville gitt redusert sykefravær, redusert turnover, økt effektivisering, økt ROI og skapt høyere integrerte verdier for å nevne noen punkter.

Verdien av å jobbe med en Coach

Jeg ønsker å understreke at det finnes en stor verdi å jobbe med en Coach uavhengig om det er arbeidsgiveren som betaler for dette med tanke på deg som en ressurs for bedriften, eller om det er for deg som privatperson. Grunnet at det ikke går å skille mellom dette, så det blir en vinn-vinn situasjon for begge parter uansett.

Siden en arbeidsgiver ville selvsagt satt pris på at sine ansatte har det bedre med seg selv, tryggere på sine unike styrker og ressurser, takler uforutsette situasjoner på en stødigere måte, fungerer på et høyere nivå som et integrert menneske. Fortell meg om hvilken bedrift som ikke ville sette pris på at sine ressurser tar bedre vare på seg selv, og er seg selv bevisst på sin forvaltning av sine ressurser?

Avslutningsvis

Ønsker å avslutte med å understreke at vi alle vil møte mange forskjellige personer og hendelser i livet vårt. Uansett hva vi møter, så er det opp til oss selv hvordan vi tar inn over oss våre omgivelser. Det er du alene, som sitter på denne makten. Gullet bak å Coache andre er at «de er ressursfulle, kreative og hele», og jeg får gleden av å inspirere de på veien mot deres lykkelige og fullverdige liv. Det er aldri opp til meg å sette hverken begrensninger eller råd/løsninger. De kjenner seg selv best av alle, og min hovedoppgave er å bistå dem til å finne tilbake til sine unike ressurser og styrker. Det er de selv som besitter kunnskapen og svarene. De magiske øyeblikkene er når de selv oppdager dette med små og store «aha» øyeblikk. Det å se at livsgnisten, gleden og ressurstilgangen gjenåpnes, så de kan leve sine egne liv på sine egne verdier og prinsipper.

Jeg elsker disse magiske øyeblikkene, når livsgnisten og lyset tennes i øynene hos andre. Det å se de stå støtt i sin fullhet, som sin fullverdige, ressursfulle, kreative, naturlige og hele seg er hovedgrunnen for at jeg jobber som Co-Active Coach. Jeg elsker rollen min som inspirator, for å skape SuperHelter.

Tusen takk, for muligheten til å skape en økt bevissthet rundt tjenesten Coaching!

 

Del gjerne denne artikkelen med de du mener har nytte av innholdet. Bli med på å skape verden et bedre sted å være, for alle.

Kunnskap gir mest verdi ved deling. Sharing is caring!

Ønsker deg alt godt!

OmfavnDEG Inspirator Katrine samlede

Din OmfavnDEG Inspirator Katrine

Ønsker du å bli din egen superhelt ved å finne tilbake til dine egne unike superkrefter, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg.

Booking knapp

Jeg skaper Superhelter, som er en force for good her i verden!

Vi trenger deg, og dine superkrefter for å skape en bedre verden for alle.

Motta tips & inspirasjon

Hvordan DU kan ta tilbake makten over ditt eget liv. 
Leve livet på dine egne premisser.

Invalid email address
Lover å ikke sende deg spam. Du kan unsubscribe når som helst.

Forfatter

omfavndeg@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *