Vellykket illusjon
Din styrke / Du er som du skal / Du er unik / Identitet / Mindset / Powerwithin / styrken i deg

Vellykket

Har du smakt litt på ordet «vellykket»? Mange har en persepsjon på ordet vellykkethet, og dessverre er det mange som ekskluderer dette ordet i sitt eget liv. Det er kun de som har trofeer, fine titler, eller har oppnådd store bragder ol, som blir sett på som vellykket i livet. Stemmer dette, egentlig?

Hva er vellykkethet?

La oss først se på hvordan vi bruker ordet vellykket. Vi bruker gjerne ordet vellykket på de vi ser opp til og beundrer. For eksempel jeg beundrer Petter Stordalen, som tør å satse stort, og han tør å stå opp for sin egen mening. I hans øyne finnes det ingen «Blåmandag, men kun muligheter». Jeg personlig beundrer denne mannen for hans positive mindset, og hans evne til å tørre å stå frem som den autentiske seg selv. Mange vil kanskje være enig med meg om at han kan være et godt eksempel på å være vellykket.

Hvis vi drodler videre rundt ordet vellykkethet, så faller mange på at du er vellykket når du har oppnådd spesifikke mål i livet. For eksempel en utdannelse, yrkestittel eller en status. Videre går det på å måle vellykkethet i materielle goder. Du blir sett på som vellykket om du har et flott hus, hytte, drar på eksotiske ferier, flott bil, fine og dyre merkeklær, vesker, klokker osv. Siden det blir sett på som konkrete beviser for at disse menneskene må ha oppnådd disse godene ved å være vellykket.

Det virker som om vi kun måler vellykkethet gjennom disse status punktene, og derfor plasserer vi merkelappen vellykket på noen få i samfunnet vårt. Det å skulle vedkjenne seg vellykkethet blir fjernt, og uoppnåelig for folk flest. Er det riktig at vellykkethet kun er for noe få utvalgte i samfunnet?

Hva vil det si å være vellykket?

La oss reflektere litt over hva det egentlig betyr å være vellykket. Om vi spør disse menneskene som har fått merkelappen vellykket «er du vellykket?» Så vil de fleste av disse svare blankt nei. Hvordan har dette seg, tror du? Når vi ser på disse vellykkede menneskene så finnes det et paradoks i persepsjon av vellykkethet.

Det viser seg at fine titler, oppnådd store bragder og ha masse materielle goder i seg selv ikke skaper en tilfredshet i livet, som gjør at de kan identifisere seg med å være vellykket.

Vellykket on the run

Hvorfor vellykkede ikke føler seg vellykket

Vellykkede personer er ofte i en driv mot stadig nye mål, og har store forpliktelser pga tittler og status. Dette illustreres av et høyt nivå av indrestress og en lav tilfredshet over sine nåværende goder. Det nytes ikke i den graden vi andre tror. Utenifra ser alt perfekt ut, mens inni er det stress. Hvis du jobber konstant, så er det ikke rom for å bare være tilstede og nyte godene av resultatene. Det andre er trangen over å stadig være i bevegelse mot høyere og større mål, gir lite eller marginale rom for å bare være. Med andre ord vil det si at om vi løper i hamsterhjulet for å gjøre alt vi har på agendaen (forpliktelser, to-do lister ol), så gir det lite rom for å stoppe hamsterhjulet for å være (reflektere, lære, nyte, tilstedeværelse). Det å kunne tillate seg selv å stoppe opp, og ta innover seg sin nåværende status og bragd er fraværende. Det finnes alltid nye mål og resultater å løpe etter.
Siden vårt samfunn er veldig styrt av effektivisering og måloppnåelser slår dette ut i trender som økende sykemeldinger og utbrenthet. Ofte tror vi at dette rammer kvinner, fordi de er mindre drevet av konkrete måloppnåelser enn menn. Fakta viser at menn i høye stillinger har en økende trend til å gå to veier. Enten blir de rett og slett dramatisk syke plutselig, eller så går de på den berømte veggen. Mange skylder på alder og risiko gruppe, men sannheten er at rovdriften har en høypris som det ikke snakkes om i styrerommet.

Jeg får stadig spørsmål fra menn, som har begynt å spørre sette sin livssituasjon «er dette meningen med livet? Hvordan kan jeg få tilbake gleden, og motivasjonen i det jeg holder på med?» Sannheten er at ingen har en utømmelig kilde av ressurser, og behovet for en balanse er der uavhengig kjønn. Livet består av mye mer enn din yrkestittel.

Hva skaper balanse og vellykkethet?

Ingen har godt av å leve under et konstant prestasjonskrav jag. Alle har et behov for en type balanse med å stoppe opp for å reflektere og ta innover seg status quo. I en businessverden er vi veldig opptatt av resultater og fremgang, så det kan fort mangle rom for å reflektere over hvordan vi benytter tiden, ressursene og valgene våre. Noe som igjen kan overskygge vekstmulighetene for effektivisering. Om vi blir for fanget av aktivitet, så mangler det en balanse for å skape tilfredshet.

De som anses å være vellykket mener selv at de ikke er det, og begrunnelsen for dette kan forklares med mangelen på balanse. Oppnår ikke vedkommende en balanse oppnås ikke følelsen av tilfredshet som er grunnleggende for å føle vellykkethet.

Det å oppnå en høy tittel, følger gjerne med mer ansvar og med mer ansvar følger det gjerne med mer å gjøre (forpliktelser). Videre fører dette til at det gir mindre rom for å bare være tilstedte. Det følger gjerne med høyere krav om forventet avkastning og levering. Dette gjelder på egne og andres vegne, og det skaper stress. Ingen kan kontrollere andre, og derfor kjennes ofte det ansvaret ekstra tyngende for en som alltid leverer på et høyt nivå selv.

Tiden blir ofte et aspekt, som blir satt under press. To-do listen blir ofte styrt av det som brenner mest, eller for det som betyr mest for arbeidsgiveren. Selvsagt føles det ærefullt å få stor tillit til at du er den som kan bidra til å oppnå store hårete mål. Det gir mye motivasjon og mening, for å kunne legge inn det som trengs for å få det til. Likevel så betyr det å GI veldig masse, for å kunne oppnå resultatene. Det er her mangelen i regnskapet dukker opp. Vi kjenner til debet og kredit kontoføring, som skal være i balanse. Mens når det gjelder våre egne interesser og behov, så blir disse gjerne nedprioritert med en unnskyldning om tid.

Det er en veldig lav andel av befolkningen som liker å bli drevet av konstant prestasjonskrav. En ting er å bli målt, men hver dag og under enhver omstendighet føles ikke naturlig for de fleste av oss. De fleste liker å ha rammer, krav og noe å strekke seg etter for å være produktive. Trenden i samfunnet med at flere blir sykemeldte pga stress eller utbrenthet faller ofte tilbake på en mangel av balanse, og at nesten ingen tar til seg at de er gode nok.

Vellykket ubalanse

Fra ubalanse til balanse

Det er noe som heter at vi ikke kan tømme ifra en tom kopp. Du og jeg har et liv, og vi har masse av fantastiske ressurser inni oss. Uansett så betyr det ikke at vi kun kan gi og gi, uten å stoppe opp og spørre oss selv om hva er det som gir oss energi.

Når jeg coacher så er det ofte ut ifra et dagligdags perspektiv. Du og jeg gjør masse aktiviteter, men vi føler ikke at vi er tilfreds eller at vi kommer dit vi ønsker. Vi føler oss litt stuck, og begynner å lure på hva som er galt. Siden vi ser på andre som vellykket så vi vi oss selv ikke samme kred for våre egne prestasjoner. Vi blir stuck og fanget av perspektivet om at vi ikke holder mål om vi ikke konstant leverer.

Jeg har selv vært i hamsterhjulet i 19 år, og vet hvordan det er å skulle prestere på egne og andres vegne. Så det å leve med prestasjonskrav kjenner jeg veldig godt til, og som de fleste andre følte jeg meg aldri vellykket uansett hvilken utdannelse eller prestasjon jeg utførte. Jeg utførte masse handling konstant, for det var det eneste som var driveren i livet mitt. Et konstant nytt ROI (return of investment) krav. Jeg digget hårete og høye krav, for det fikk meg til å levere bedre for hver gang. Helt til ubalansen fikk meg til å reflektere over min status quo.

Paradokset i vellykkethet

Siden hele samfunnet konstant frastøte sin rett til å hevde at de faktisk er vellykket, så forblir trenden at vi kjører oss selv syke og ulykkelige som ikke vellykkede individer. I et samfunn hvor det presteres stort og smått hver eneste dag av alle.

Sannheten er at så lenge du lever og gjør så godt du kan etter dine egne beste evner, så er du vellykket. Du er rik på livserfaringer og styrke. Ingen kan ta fra deg din rett til å kunne ha et godt liv på dine egne premisser, og det gjør at uansett hva så er du vellykket. Det handler aldri om titler, bragder eller materielle goder. Det handler om å leve livet på sine egne premisser og verdier. Det handler om å takle å stå i det, når det stormer rundt deg mens du vet at dette vil også passere. Livet byr på utfordringer, og da kan det være godt å ha en hånd å holde i. Andre ganger kan det være godt å ha jobbet frem sine egne ressurser, for å ha tilgang til sin egen unike verktøykasse. Slik at du kan ta frem de verktøyene du selv trenger, når du måtte trenge det som mest.

Hvem er egentlig vellykkede?

ALLE! Ja, alle er både vellykket og hverdags Super Helter. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor.

Det handler om HVEM du ER som menneske. La meg spørre deg om en ting. Hvem står alltid der for deg uansett hva, hvor og når? Når det stormer som verst rundt dine ører. Hvem står der for deg i tykt og tynt, uten å spørre om hvorfor?

Jo, det er deg selv. Har du tenkt over det? DU er der alltid for deg selv. Uansett hva, så er du der. Gjennom hele livet, så har du alltid deg selv som en fantastisk unik styrke og ressurs. Du er sammensatt av unike styrker og ressurser, som ingen andre har. Uavhengig av din utdannelse, dine titler eller dine bragder. Så er du som menneske full av taus kunnskap (erfaringer), og du har evner (ressurser) som ingen andre har likt av.

Den nye definisjonen på vellykkethet

Kjære, Hverdags Super Helt! Du ER vellykket, og det er jeg også. Alle er vellykket ved å være den vi er i våre egne liv. Vi gjør våre valg etter våre beste evner og ressurser. Vi står på i tykt og tynt. Nå er tiden inne for å takke deg selv, for at du er du. Takk deg selv, for at du står i det. Du er god nok, akkurat sånn som du er. Du er en ekte vellykket Hverdags Super Helt!

Vellykket superhelt

Lev ditt vellykkede Super Helt liv

Du har et valg i ditt liv. Du kan velge å ta tilbake tittelen vellykket, for den fortjener du. Ingen kan noen gang ta den ifra deg, for det er kun du som er Din Ekte Vellykkede Super Helt. Jeg støtter deg hundre prosent på veien om du trenger en hånd å holde i. Uansett hva du trenger, så vit at jeg heier på deg. Du er en Ekte Vellykket Super Helt! La det synke inn.

Nå gå ut i verden igjen, til de andre Vellykkede Super Heltene. Vit at vi alle er vår unike vellykkede Super Helt, og ingen har lov til å ta det fra oss.

Del gjerne denne artikkelen med de du mener har nytte av innholdet. Bli med på å skape verden et bedre sted å være, for alle.

Kunnskap gir mest verdi ved deling. Sharing is caring!

Ønsker deg alt godt!

OmfavnDEG Inspirator Katrine samlede

Din OmfavnDEG Inspirator Katrine

Ønsker du å bli din egen superhelt ved å finne tilbake til dine egne unike superkrefter, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med meg.

Booking knapp

Jeg skaper Superhelter, som er en force for good her i verden!

Vi trenger deg, og dine superkrefter for å skape en bedre verden for alle.

Motta tips & inspirasjon

Hvordan DU kan ta tilbake makten over ditt eget liv. 
Leve livet på dine egne premisser.

Invalid email address
Lover å ikke sende deg spam. Du kan unsubscribe når som helst.

Forfatter

omfavndeg@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *